Unibersidad ng Cebu Isinisagawa ang FRIENDS Session

TAGS :
April 30, 2020 | written by uc

CEBU CITY — Piniling mga pinunong mag-aaral at guro galing sa lahat na campuses sa Unibersidad ng Cebu at College of Technological Sciences-Cebu ay lumahok sa pinaka unang FRIENDS Session na ginanan noong ika 6 nga Marso, 2020.
Ang FRIENDS Session ay isa sa mga FRIENDS na pang-promosyon na mga actibidad sa unibersidad na ang layunin ay ang mga sumusunod:
1) Bigyang importansya ang intercultural competence at pagiging sensitibo sa pamumuno sa ibat-ibang kontexsto;
2) Ang kabuluhan ng FRIENDS sa lahat na campuses sa Unibersidiad ng Cebu ukol sa pag-unlad ng organisasyun; at
3) Ang direksyon ng Unibersidad ng Cebu patungong pandaigdigang kahusayan
“Student leaders should understand the importance of building collective capacity in their organizations considering the different cultural backgrounds and/or diverse structural patterns of the school system,” sabi ni Mr. Francis Jose Lean L. Abayata, Student Affairs Officer sa Unibersidad ng Cebu – Banilad campus. Dagdag pa nya na dahil sa FRIENDS Session, and mga guro ay magiging gabay sa mga pinunong mag-aaral sa pormal at impormal na mga konteksto na maituturing importanti sa pag pangangalag ng mga personal at propesional na relasyon at pag unlad ng ibahagi na mga values. Ina angkayat ni Mr. Abayata ang mga pinunong mag-aaral sa paglahok sa FRIENDS IACD MOOC at Digital Storytelling para sa mabuting and epektibong pamumuno.
Dagdag nito, Mr. Nino Ardiza, ang Linkage Coordinator at Arts and Design Coordinator, ay nagbahagi ng mga importanteng detalye sa paglahok sa Digital Storytelling Contest.

“This is a great opportunity to use multiple media to figure out new ways to tell their personal stories and considering their ability as they are growing up in a digital world,” sabi ni Mr. Ardiza sa FRIENDS Session. Dagdag pa nya na seryosong pagbalanse sa kontexto at laman bilang susi sa magalin na digital storytelling or sa media.